ยินดีต้อนรับ  เข้าสู่เว็ปไซต์  สำนักงานเลขานุการกรม  " บริการประทับใจ  ประสานงานฉับไว  ก้าวไกลสู่  e-office "
     
 
     
 

     
    ในการผลิตน้ำประปาแทบทุกขั้นตอน   ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานในการผลิตทั้งสิ้น   เริ่มตั้งแต่การสูบน้ำจากแหล่งน้ำืจืด
  การกรอง   การสูบน้ำเืพื่อส่งไปตามท่อน้ำ   รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย  ดังนั้น   หากเราใช้น้ำอย่างประหยัด  ก็จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน
  ได้อีกทางหนึ่ง
    เริ่มต้นจากที่บ้าน
    ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนมีแดดจัด   เพราะ  จะทำให้น้ำระเหยไปอย่างรวดเร็ว   ควรเลือกที่จะรดในเวลาเช้า
  เพราะอากาศยังเย็นอยู่   ทำให้น้ำระเหยได้ช้า
    เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ   หรือ  อุปกรณ์ที่มีประิสิทธิภาพสูง  ทั้งก๊อกประหยัดน้ำ  ซักโครก
  และหัวฉีดประหยัดน้ำ
    ร่วมประหยัดที่ทำงาน
    การติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ   ควรแยกระหว่างระบบน้ำที่ใช้ระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็น
  กับระบบน้ำประปา   เพราะ   จะง่ายต่อการตรวจสอบปริมาณในการใช้
    ควรติดตั้งระบบน้ำ   โดยอาศัยประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงของโลก   เป็นตัวช่วยในการจ่ายน้ำเพื่อประหยัดพลังงาน
  ที่ใ้ช้ในการสูบ - จ่า้ยน้ำในอาคาร
    น้ำดื่มที่เหลือจากการรับแขกที่ประชุม  ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยอาจนำไปใช้รดต้นไม้  หรือ  ล้างพื้น
    รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัด   และใช้น้ำมันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
    ดูแลเพื่อลดการสูญเสีย
 

    หมั่นตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ   ทำได้ง่ายๆ  แค่เปิดระบบไหลเวียนของน้ำ
  แล้วสังเกตดูว่ามีจุดไหนบ้างที่มีการรั่วซึม  หากพบต้องรีบซ่อมแซมทันที