ประวัติการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร

 

  

ปีพุทธศักราชชื่อวัดอำเภอจังหวัดยอดเงินบำรุงพระอาราม
(บาท)
2520 วัดเสนาสนารามเมืองพระนครศรีอยุธยา-
2521วัดเสน่หาเมืองนครปฐม-
2522วัดมณีชลขันธ์เมืองลพบุรี-
2523วัดไชยโยเมืองอ่างทอง-
2524วัดเพชรสมุทรวรวิหารเมืองสมุทรสงคราม-
2525วัดเขาบางทรายเมืองชลบุรี-
2526วัดทองธรรมชาติวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร-
2527วัดมหาพฤฒารามเขตบางรักกรุงเทพมหานคร-
2528วัดเทวสังฆารามเมืองกาญจนบุรี-
2529วัดอนงคารามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร-
2530วัดเจริญสุขารามวรวิหารบางค ณ ทีสมุทรสงคราม-
2531วัดมหาธาตุเมืองเพชรบุรี-
2532วัดป่าประดู่เมืองระยอง-
2533วัดคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์-
2534วัดพระพุทธบาทพระพุทธบาทสระบุรี-
2535วัดวิเวกวายุพัดบางปะอินพระนครศรีอยุทธยา-
2536วัดมหรรณพารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร-
2537วัดสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร-
2538วัดเฉลิมพระเกียรติเมืองนนทบุรี-
2539วัดท่าหลวงเมืองพิจิตร-
2540วัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร-
2541วัดพรหมนิสาสวรวิหารเมืองพระนครศรีอยุทธยา-
2542วัดบรมธาตุวรวิหารเมืองชัยนาท-
2543วัดเจริญสุขารามวรวิหารบางค ณ ทีสมุทรสงคราม-
2544วัดมหาธาตุเมืองราชบุรี-
2545วัดชินวรารามเมืองปทุมธานี-
2546วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามบางปะหันพระนครศรีอยุทธยา-
2547วัดเกตุการามบางคุ ณ ทีสมุทรสงคราม-
2548วัดไชยชุมพลชนะสงครามเมืองกาญจนบุรี993,068
2549วัดจุฑาทิศธรรมสภารามเกาะสีชังชลบุรี745,000
2550วัดอ่างทองวรวิหารเมืองอ่างทอง451,499
2551วัดช่องลมเมืองราชบุรี460,847
2552วัดเสน่หาเมืองนครปฐม534,589
2553วัดอุดมธานีเมืองนครนายก1,521,879
2554วัดป่าโมกวรวิหารป่าโมกอ่างทอง1,241,455
2555วัดตันตยาภิรมเมืองตรัง2,849,139
2556วัดมัชฌิมาวาสเมืองอุดรธานี1,297,786
2557วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเมืองแพร่1,500,000
2558วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่จันทบุรี2,673,295
2559วัดโบสถ์อินทร์บุรีสิงห์บุรี2,157,999
2560วัดไตรธรรมารามเมืองสุราษฎร์ธานี2,813,168
2561วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารเมืองนครราชสีมา2,318,033.47
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com