ประวัติการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร

 

  

ปีพุทธศักราชชื่อวัดอำเภอจังหวัดยอดเงินบำรุงพระอาราม
(บาท)
๒๕๒๐ วัดเสนาสนารามเมืองพระนครศรีอยุธยา-
๒๕๒๑วัดเสน่หาเมืองนครปฐม-
๒๕๒๒วัดมณีชลขันธ์เมืองลพบุรี-
๒๕๒๓วัดไชยโยเมืองอ่างทอง-
๒๕๒๔วัดเพชรสมุทรวรวิหารเมืองสมุทรสงคราม-
๒๕๒๕วัดเขาบางทรายเมืองชลบุรี-
๒๕๒๖วัดทองธรรมชาติวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร-
๒๕๒๗วัดมหาพฤฒารามเขตบางรักกรุงเทพมหานคร-
๒๕๒๘วัดเทวสังฆารามเมืองกาญจนบุรี-
๒๕๒๙วัดอนงคารามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร-
๒๕๓๐วัดเจริญสุขารามวรวิหารบางคณทีสมุทรสงคราม-
๒๕๓๑วัดมหาธาตุเมืองเพชรบุรี-
๒๕๓๒วัดป่าประดู่เมืองระยอง-
๒๕๓๓วัดคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์-
๒๕๓๔วัดพระพุทธบาทพระพุทธบาทสระบุรี-
๒๕๓๕วัดวิเวกวายุพัดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา-
๒๕๓๖วัดมหรรณพารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร-
๒๕๓๗วัดสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร-
๒๕๓๘วัดเฉลิมพระเกียรติเมืองนนทบุรี-
๒๕๓๙วัดท่าหลวงเมืองพิจิตร-
๒๕๔๐วัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร-
๒๕๔๑วัดพรหมนิสาสวรวิหารเมืองพระนครศรีอยุทธยา-
๒๕๔๒วัดบรมธาตุวรวิหารเมืองชัยนาท-
๒๕๔๓วัดเจริญสุขารามวรวิหารบางคณทีสมุทรสงคราม-
๒๕๔๔วัดมหาธาตุเมืองราชบุรี-
๒๕๔๕วัดชินวรารามเมืองปทุมธานี-
๒๕๔๖วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามบางปะหันพระนครศรีอยุทธยา-
๒๕๔๗วัดเกตุการามบางคณทีสมุทรสงคราม-
๒๕๔๘วัดไชยชุมพลชนะสงครามเมืองกาญจนบุรี๙๙๓,๐๖๘
๒๕๔๙วัดจุฑาทิศธรรมสภารามเกาะสีชังชลบุรี๗๔๕,๐๐๐
๒๕๕๐วัดอ่างทองวรวิหารเมืองอ่างทอง๔๕๑,๔๙๙
๒๕๕๑วัดช่องลมเมืองราชบุรี๔๖๐,๘๔๗
๒๕๕๒วัดเสน่หาเมืองนครปฐม๕๓๔,๕๘๙
๒๕๕๓วัดอุดมธานีเมืองนครนายก๑,๕๒๑,๘๗๙
๒๕๕๔วัดป่าโมกวรวิหารป่าโมกอ่างทอง๑,๒๔๑,๔๕๕
๒๕๕๕วัดตันตยาภิรมเมืองตรัง๒,๘๔๙,๑๓๙
๒๕๕๖วัดมัชฌิมาวาสเมืองอุดรธานี๑,๒๙๗,๗๘๖
๒๕๕๗วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเมืองแพร่๑,๕๐๐,๐๐๐
๒๕๕๘วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่จันทบุรี๒,๖๗๓,๒๙๕
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com