นางพรชนกปั่นรัศมี
ผู้ช่วยกลุ่มฯ

 
 
   
นางสาววิไลวรรณบุญไชโย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเฟื่องเฉลยสมัยเทิดศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักการจัดการงานทั่วไปชำนาญการธ นานางสาวภาชูกาว
   
นางสาวกิตติมาแซ่จิ้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพีรพรเกตุฉันท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรีชูดวง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
มานางสาวศุลิหนังสือหนังสือนขวัญที่คุณคุณคุณแก้ว
นักจัดการงานพนักงานพนักงานทั่วไปการหัวเรื่อง: การปฏิบัติการ
นางสุวรรณาระวิโรจน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางจิรพรสุ่นเทียน
 
   
นางสาวจารินีกองสุวรรณ
 
นางสาวพิไลพรภูเม็ด
 
นายอุทัยเรืองฉ่าง
พนักงานบริการทั่วไป
   

 

             ข้าราชการ 10 อัตรา

                           - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา
                           - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 3 อัตรา
                           - นักจัดการงานทั่วไป
                           ชำนาญ5 อัตรา- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1 อัตราลูกจ้างประจำ 3 อัตรา
  
           

                          - พนักงานธุรการระดับ 4 2 อัตรา
                          - พนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับ 1 1 อัตราพนักงานราชการ 2 อัตรา
 
           

                          - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

 

 
 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com