ประมวลภาพกิจกรรม สลก.

       
      
       
       ประชุมเรื่อง มาตราการลดและคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
       
    
       
   ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒   ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
       
    
       
   ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒   ๔ มกราคม ๒๕๖๒   ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
       
    
          
   ๓ มกราคม ๒๕๖๒     ๓ มกราคม ๒๕๖๒   ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
       
    
       
 1312 1311 1310 
       
    
       
 1309   ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 1307 
       
    
       
   วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือประเด็นประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร   นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เป็นประธาน ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุม ๔/๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   คณะทำงานกฐินพระราชทาน ร่วมพิธี "งานกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๑ " ณ วัด.. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
       
    
       
   คณะทำงานกฐินพระราชทาน เตรียมความพร้อม งานกฐินพระราชทาน ณ วัด...   เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
 1302   นายทวีพงศ์ สุวรรณโร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ อวยพร รองประสงค์  รับตำแหน่ง ผู้ตรวจ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
       
    
       
   นายทวีพงศ์ สุวรรณโร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ถวายพวงมาลา ท่านอาจารย์ทำนอง เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


 
   วันนที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม นำข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำราญ สาราบรรณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ ๑๘ ณ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร   ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาศ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
       
    
       
 1297 1296_ 1295 
       
    
       
    นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เป็นประธานการประชุม สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๔/๒

 
    สัมมนา สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

 
   วันที่ ๙ สิงหาคม ๑๕๖๑ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรสร้างชาติ ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเตรียมพร้อมการประชาสัมพันธ์งานเกษตรสร้างชาติ โดยเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ๔/๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่  ประดับผ้า ขาว-ฟ้า บริเวณด้านหน้ากรม เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่  ประดับผ้า ขาว-ฟ้า บริเวณกำแพงด้านโรงพยาบาลสัตว์ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑   ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๓๐น. 
       
    
       
   นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม ร่วมพิธี " พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน " ประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร   สำนักงานเลขานุการกรม  ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (ศูนย์บริการการพัฒนา ปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง) เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑   สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีศพ บิดานายเฟื่องเฉลย สมัยเทอดศักดิ์ ณ วัด    เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑


 
 
       
    
       
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ประดับตกแต่งด้วยผ้าสีเหลืองขาว และธงชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา บริเวณระเบียงเสาธงชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑    กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ประดับตกแต่งด้วยผ้าสีเหลืองขาว และธงชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา บริเวณรั้วตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
 
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ประดับตกแต่งด้วยผ้าสีเหลืองขาว และธงชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา บริเวณรั้วด้านหน้าติดถนนพหลโยธิน เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
 
 
       
    
       
   สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับกลุ่มสวัสดิการ ตรวจอาคารเอนกประสงค์ ณ บริเวณโกดัง 7 เก่า กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑


 
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ควบคุมดูแล ช่างจ้างเหมาซ่อมตู้กระจายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ณ ห้องเครือข่ายระบบโทรศัพท์ ชั้น ๑ อาคารเบญฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

 
 
 
 
       
    
       
 
 
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ควบคุมดูแล ช่างจ้างเหมาซ่อมตู้กระจายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ณ ห้องเครือข่ายระบบโทรศัพท์ ชั้น ๑ อาคารเบญฯ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

 
   สำนักงานเลขานุการ ได้จัดประชุมกอง โดยมี นางพรชนก ปั้นรัศมี เป็นตัวแทนเลขานุการกรม เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
       
    
       
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภกร จันทรโสภณ ไปรับตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ณ สำนักงานเกษตร จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑   นายปรัชวีร์ พรหมสุข ได้เข้าร่วม " การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ " เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ตรวจซ่อม บำรุงรักษา ตู้เครือข่ายระบบโทรศัพท์ภายในองค์กร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเครือข่ายระบบโทรศัพท์ ชั้น ๒
 
 
       
    
       
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ควบคุมดูแล ช่างจ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดาน ช่อมบำรุงแอร์ และปิดวอลล์เปอร์ภายในห้อง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 


 
   สำนักงานเลขานุการกรม ได้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และท่านเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช เพื่อเตรียมงาน "กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑" ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และวัดพระนารายณ์มหาราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ตรวจหาสาเหตุกลิ่นเหม็นภายในห้อง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 


 
 
       
    
       
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ เข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคล ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ จัดเตรียมชุดเครื่องเสียงเพื่อซ้อมเกษตรกรเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน พร้อมเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน งานพิธีพืชมงคล ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้จัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียงร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อซ้อมงานพระราชพิธีพืชมงคล ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
       
    
       
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าลาน ท่านอาจารย์ทำนอง อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ตรวจซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ อาคารเบญจฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้จัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียงร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อซ้อมงานพระราชพิธีพืชมงคล ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
       
    
       
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ทำงานร่วมกับ องค์การโทรศัพท์ TOT เพื่อเตรียมงานพืชมงคล เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง
 
   สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าท่านอาจารย์ทำนอง อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ร่วมกับ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ จัดเตรียมงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าท่านอาจารย์ทำนอง อาคาร ๑ 
       
    
       
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้จัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียง เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. บริเวณลานหน้าท่านอาจารย์ทำนอง อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อคุมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสาระวิทยา
 
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ซ่อมบำรุงรักษาพร้อมทั้งล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ จำนวน ๑๐ ตัว เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 
 
       
    
       
   กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ได้ ซ่อมแชมและบำรุงรักษา สายเคเบิลสัญญาณโทรศัพท์ จากอาคาร ๑ ไป อาคาร ๓ เมื่อวันเสาร์ที่่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 
    วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือฝ่ายสารบรรณ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑

 
    วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มต่างๆในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ๔/๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
    วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีตัวแทนจากกอง/สำนัก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑-๙ และผู้แทนจากไปรษณีย์ไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕ อาคาร ๑ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร    ฝ่ายสารบรรณ ร่วมส่งความสุขเนื่องในโอกาส วันวาเลนไทม์ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
    ตัวเทนสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ อาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


 
 
       
    
       
     สำนักงานเลขานุการกรมจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑
 
    วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวพรรณีย์   วิชชาชู ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยมีนายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๕ อาคาร ๑ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร    เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางอมรทิพย์  ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดทำเส้นทางกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร และผู้อำนวยการกลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคารเกษตรสัมพันธ์ 
       
    
       
    ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายประสงค์ พระไพตระกูล รองอธส เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการ งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ ๒๐๑๘ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคาร ๑ 
    เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม ผู้แทนจากแต่ละสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑-๙ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางในการจัดทำแผนและระบบการประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทุกภูมิภาค และสอดรับกับแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กลุ่มสื่อสารเละอาคารสถานที่ร่วมปรับปรุง ต้นไม้ล้มขวางทาง บริเวณก่อนถึงอาคารวิทยุ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕๖๑
 
 
       
    
       
    งานกีฬาสีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

 
    นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร     เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวามคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑
 
 
       
    
       
    เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร. สมสวย  ปัญญาสิทธิ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬากรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการ กอง/สำนัก และตัวแทน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
    วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เป็นประธานการประชุมการจัดงาน ส่งเสริมเกษตรเฮฮา ปี ๒๕๖๑ โดยผู้แทนจาก สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี, กองจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร    วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศุภวรรณ  สมบุตร และนางสาวณัฐชา  อิสระกุล กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม หลักการเขียนโครงการ เพื่อเรียนรู้หลักและวิธีการเขียนแผนโครงการที่ดี  ซึ่งจัดโดย กลุ่มโครงการและงบประมาณ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
       
    
       
    วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมแนวทางการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างการรับรู้งานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในประเด็นต่าง ๆ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์  ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ – ๙ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด คณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑  กรมส่งเสริมการเกษตร    งาน "ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ และ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รับตำแหน่งรองอธิบดี" เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑

 
    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
       
    
       
    เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมสวย  ปัญญาสิทธิ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร    ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 
    นายสมชาย ชาญนรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖

 
 
       
    
       
     เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรมฝนหลวง


 
    นายทวีพงศ์ สุวรรณโรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมประชุม "ข้าราชการยุคใหม่ห่างไกลออฟฟิตซินโดรม" เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑

 
    วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธี ณ วัดไตรธรรมาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
       
    
       
    คณะทำงาน กฐินพระราชทาน จัดเตรียมสถานที่ ณ วัดไตรธรรมาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
    ร่วมรำลึกในพิธีจุดเทียนชัยถวายความอาลัย และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา ๑๙.๒๙ น. เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
       
    
       
    นายชายชาญศึก สิทธิรัตน์ เป็นตัวแทนสำนักงานเลขานุการกรม เป็นจิตอาสา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 
    วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมแผนประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีตัวแทนจากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร    วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรม เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


 
 
       
    
       
    เตรียมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรม เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
    เจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ไปเข้าร่วมงานกราบพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
    วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ ๕๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มฝ่ายในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ 
       
    
       
   ทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
    วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง ทำดีถวายพ่อ" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี เจ้าหน้าที่ตัวแทนกลุ่มฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร  ชั้น ๑ อาคาร ๑    นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรมพร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมจิตอาสา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
 
       
    
       
    กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ เก็บผ้าดำไว้ทุกข์ลง เมื่อวันที่ ๘ ตุลามคม ๒๕๖๐
 
    วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งาน ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคาร ๑

 
    วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางรุจิพร  จารุพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายดนัย  ชื่นอารมย์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบและดำเนินการต่อไป 
       
    
       
    ฝ่ายสารบรรณแสดงความยินดี คุณสุวรรณา ศรีเม้ย รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

 
    ฝ่ายสารบรรณ ร่วมอำลาผู้เกษียรอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 
 
       
    
       
    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน   ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐


 
    เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ไปร่วมพิธีพระบรมศพ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามหลวง

 
 
       
    
       
    บรรยายเรื่องประหยัดพลังงาน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ ณ ห้องประชุม ๗ ชัน ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
 
    การสัมนาเชิงปฏิบัตการ เพื่อพัฒนางานและเพื่อประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ศึกษาดูงานสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 
       
    
       
 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวศุภวรรณ  สมบุตร นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายเอกชัย  กั่นขาว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และ ศพก.  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม๔/๒ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม Chief of the day งาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อสรุปการจัดงานในแต่ละวัน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
 วันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

 
 
       
    
       
 วันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร

 
 วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
       
    
       
 วันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีผู้แทนจากกลุ่มต่างๆในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม        ณ ห้อง Operation Room อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
       
    
       
 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีตัวแทนจากกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Operation Room อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม นำโดย นางพรชนก ปั่นรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ ร่วมเป็นจิตอาสาแจกอาหารให้กับประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


 
 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากผู้แทนจากสวนลุมพินี กทม. ผู้แทนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และผู้แทนกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม 
       
    
       
 สำนักงานเลขานุการกรม ติดต่อประสานงาน งานกฐินพระราชทาน จังหวัดสุราษฎ์ธานี เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 
 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม ร่วมเป็นเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดและเครือข่ายเยาวชนหัวใจสีเขียว พร้อมชมกิจกรรมการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


 
 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ เอ็มคอตเอชดี ผู้แทนจากผู้แทนจากสวนลุมพินี กทม. และผู้แทนกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีผู้แทนจากกอง/สำนักเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ 

 
 
       
    
       
 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ เอ็มคอตเอชดี ผู้แทนจากผู้แทนจากสวนลุมพินี กทม. และผู้แทนกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสวนลุมพินี กทม. ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร


 
 
       
    
       
 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายปราโมทย์  เข็มขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ณ ห้องประชุมกลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคาร ๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่ละประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์บริการร่วม กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  เลขานุการกรม มอบหมายให้นายมานิตย์  ลาเกลี้ยง  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุฑัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม OR ชั้น ๒ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 พิธีบำเพ็ญกุศล รัชกาลที่ ๙ ณ กรมวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
 
 สำนักงานเลขานุการกรมร่วมอวยพร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
       
    
       
  สำนักงานเลขานุการกรม อวยพรวันคล้ายวันเกิด รองฯ สงกรานต์ ภักดีคง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ พิธีบำเพ็ญกุศล รัชกาลที่ ๙ ณ กรมประมง เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ งานสงกรานต์กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
       
    
       
  สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี นางใกล้รุ่ง ไทยสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร กพวศ. สำนักงานเลขานุการกรมร่วมแสดงความยินดี ท่านผู้ตรวจฯ สุดสาคร เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีบำเพ็ญกุศล รัชกาลที่ ๙ ณ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
       
    
       
 สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
       
    
       
 ประชุมสำนักเลขานุการกรม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัดรอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคารเกษตรสัมพันธ์ ชั้น ๒  กรมส่งเสริมการเกษตร

 
 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวพรรณนีย์  วิชชาชู  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตงาน และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุกระจายเสียง ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคารเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีตัวแทนจาก กอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร  
 
       
    
       
 กรมส่งเสริมการเกษตร ปล่อยคาราวานสิ่งของบริจาคของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศถึงมือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐


 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร  
       
    
       
 ตัวแทนบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  นายสงกรานต์  ภักดีคง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานรองอธิบดี ชั้น ๒ ตัวแทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่  นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 ตัวแทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 ตัวแทนบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณอาคาร ๑ 

 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีผู้แทนจากกลุ่มต่างๆในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง Operation Room อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร บริเวณหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร 
 จุดบริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
 นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม    นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองส่วนภูมิภาค ชั้น ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
  นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน : หลักสูตรการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
       
    
       
 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "วันยุวเกษตรกรโลก" ภายใต้ Theme 4-H ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมอบรางวัลและใบประกาศแก่ยุวเกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) จัดขึ้นเพื่อให้ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ในฐานเรียนรู้ เช่น การฝึกหัดขยายพันธุ์พืช การเพาะถั่วงอกมือถือ ตลาดเกษตรออนไลน์ การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และ English in Agriculture เป็นต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นายเอกชัย  กั่นขาว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ติดตามทำข่าวผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ไร่นาสวนผสม), การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตีเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมบ้านแม่กลองคี, และการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภออุ้มผาง ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 
    นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฐานะโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๒๗ คน 
 
       
    
       
 นางสาวสุกัญญา  พัวพันธ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายเอกชัย  กั่นขาว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ติดตามทำข่าวผู้บริหาร (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ร่วมงานโครงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 กฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
 เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่และร่วมทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่และร่วมทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ                                                                      
       
      
       
     ภารกิจของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้อง คอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ  
       
    
       
 
 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ฝ่ายต้อนรับ ในงานวันระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๔๙ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นายเอกชัย  กั่นขาว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ติดตามทำข่าวผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่รับน้ำของ อำเภอผักไห่ และอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบอุกทกภัย ในการกระจายน้ำเข้าทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่     ทุ่งบางบาล และทุ่งเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เพื่อให้เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงเดือนตุลาคมนี้  
       
    
       
 
   นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคาร ๑

 
 
    สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดนำสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น (Smart Office) ที่ให้บริการเกษตรกรแบบ One Stop Service, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ข้าว อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, สวนสมเกียรติผักอร่อย   ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี, ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนบิ๊กเต้ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, ท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มสายทอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม และนางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานในครั้งนี้    นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
       
    
       
 โครงการสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สายธาร ไอยรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี


 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร ๒ ชั้น ๒  ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ 
 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ


 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ


 
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดสัมมนา “โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๙” ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ โดยมีคณะทำงานฯ จากกลุ่มต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดรูปแบบและกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๗ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๒


 
 นายชาญยุทธ์  ภาณุทัต รองโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ (คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์/พิธีการ และต้อนรับ) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
  นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ

 
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง งานสารบรรณ ในเวที Morning talk ของเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ อาคารเบญจสิริกิติ์  กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

 
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและระเบียบสารบรรณ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  ณ ห้องประชุม กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร ชั้น ๒ อาคารเบญจสิริกิติ์  กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคารเกษตรสัมพันธ์ ชั้น 2 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ นายสุรศักดิ์ คำแท้ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่และนายพร้อมพันธุ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ ร่วมประชุมหารือกับนายยศพนธ์ ทัพจันทร์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องเตรียมงานการถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ และนำเข้าพบเจ้าอาวาสดูสถานที่ ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต  รองโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  โดยมีผู้แทนจากกอง/สำนักต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 1๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการกรม ควบคุมชุดเครื่องเสียงซ้อมใหญ่พิธีพืชมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ท้องสนามหลวง

 
 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ควบคุมเครื่องเสียงซ้อมแรกนาครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ท้องสนามหลวง


 
 
       
    
       
 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ควบคุมเครื่องเสียงซ้อมแรกนาครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ท้องสนามหลวง  


 
  งานสืบสานประเภณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
       
    
       
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒

 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 
 
       
    
       
  นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ   
       
    
       
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการขอโอน/ย้ายข้ามหน่วยงานมารับราชการที่กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๕ นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย " การเขียนหนังสือราชการและรายงานสารบรรณ " เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองคลัง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๕ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีเลขานุการกรม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
       
    
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการข้าว เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕


 
 นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ 
       
    
       
 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี ตัวแทนจาก กอง/สำนัก/ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Operation room นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

 
 เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการกรมร่วมแสดงความยินดี นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙


 
 
       
    
       
 นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Operation room นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์  รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ปรับโครงสร้าง จาก " ฝ่ายสื่อสาร " เป็น " กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ " เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.

 
 
       
    
       
  สำนักงานเลขานุการกรมร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต " ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎ์รัฐ " เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕.
 
       
    
       
 ประชุมคณะกรรมการองค์ความรู้สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
 
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒

 
 
       
    
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมตักบาตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 
 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ เลขานุการกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อม เจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรวันปีใหม่ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมผู้บริหารกรม วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ งานเลี้ยงวันปีใหม่ของสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

 
 
       
    
       
 งานปีใหม่กรมส่งเสริมการเกษตร " รื่นเริงเถลิงศก " วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
 นายสงกรานต์ ภักดีคง เป็นประธานคณะทำงานจัดเตรียมงานวันปีใหม่กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม  Morning Tlak ณ ห้องประชุมผูู้บริหารกรม ชั้น ๒ อาคาร ๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคมท ๒๕๕๘ 
       
    
       
 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด  นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม  Morning Talk ณ ห้องประชุมผูู้บริหารกรม ชั้น ๒ อาคาร ๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ 
       
    
       
 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย คนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
       
    
       
 วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๒๑ ตุลาคม  ประจำปี ๒๕๕๘


 


 
นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ ร่วมประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทรบุรี เรื่องการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๕๘ ณ วันบูรพาพิทยาราม โดยมีเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น ๔
 
 
       
        
       
 ประชุมคณะทำงานด้านการต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และประสานงานทั่วไป และคณะทำงานด้านการรับมอบดอกไม้ร่่วมแสดงความยินดี วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น ๔ นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 4 สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น และ สปา
 
 
       
        
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรม วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒


 
 นางอัญชลี สุวจิตานนท์ เลขานุการกรม ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านพิธีสงฆ์ คณะทำงานด้านสถานที่ คณะทำงานด้านการต้อนรับประชาสัมพันธ์และประสานงาน การจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) ชั้น ๒
 
 
       
      
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม Morning Tlak ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม Morning Tlak ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมสถานที่การจัดงานกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๘ 
       
    
       
 ประชุม Morning Talk วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
 
 างอัญชลี สุวจิตตานนท์ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ างอัญชลี สุวจิตตานนท์ เลขานุการกรม ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารโรงพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
             
       
 นางสาวพรทืพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเขียนหนังสือราชการ เวทีเรียกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๙ กรกฏคม ๒๕๕๘ นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 วันที่ 3 กรกฏาคม 2558

 
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘


 
 
       
             
       
 อธส เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรม วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒.
 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร
 
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานแถลงข่าว "การจัดงานสัมมนาวิชาการทุเรียนโลกและไม้ผลเขตร้อนชื้น ปี ๒๕๕๘" ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรับรองส่วนภูมิภาค ชั้น ๑ อาคาร 
       
    
       
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ ประชุม Morning Talk วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
 
 งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
 
 
       
    
       
 ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่  ควบคุมระบบเสียงร่วมซ้อมเตรียมงานรับพระราชทานโล่รางวัล ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น ประชุม Morning Talk วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
 
 ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่  ควบคุมระบบเสียงร่วมซ้อมเตรียมงานพระราชพืธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. 
       
    
       
 ร่วมซ้อมเตรียมงานพระราชพืธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ณ อาคาร ๗(โกดังปุ๋ย) กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด นายสงกรานต์ ภักดีคง  รองอธิบดี 
       
    
       
 งานวันสงกรานต์ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๘
 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ ประชุม แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
 
 
       
    
       
 การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2558
 
 เตรียมประชุม ทบทวนพลังงาน ครั้งที่ ๑ ปี ๕๘
 
 การควบคุมภายในสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 
       
    
       
 ประชุม Morning Talk วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ รองสุรพล จารุพงศ์ เป็นประธานงานประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการพัสดุต่างๆ ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๓ ปี ๕๘
 
 
       
    
       
 ประชุมหารือแนวทางการจัดการพัสดุ อาคารโกดังปุ๋ย
 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรมครั้งที่ ๒ ปี ๕๘
 
 สลก ร่วมแสดงความยินดี นายสำราญ สาราบรรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร 
    
       
       
       
    
       
       
       
    
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และคณะผู้บริหาร ร่วมใส่บาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง ในโอกาสต้อนรับวันปีใหม่ 2558 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2558
 
 ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์       อัครราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าพระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ พุทธศักราช 2558   แก่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายสุรพล จารุพงศ์     รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับมอบ ส.ค.ส.พระราชทานในวันที่ 30 ธันวาคม 2557   
       
       
       
    
       
       
       
    
       
       
       
    
       
 สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร เป็นประธาน คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรม ประจำปี 2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 4

 
 สำนักงานเลขานุการกรมได้จัดสัมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม" ณ โรงแรมบลูเวฟหัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2557

 
 
       
    
       
 ห้องรับรองส่วนภูมิภาค สำนักงานเลขานุการกรมได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้ปรับปรุงห้องรับรองส่วนภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างอาคาร 1 เป็นห้องที่ใช้รับรองเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเดินทางมาติดต่อราชการส่วนกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ล็อคเกอร์ เครืองดื่ม (ชา กาแฟ น้ำดื่ม)
 
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย "การเขียนหนังสือราชการ" ให้กับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม 6 กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

 
 น.ส.พรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ นายสุรศักดิ์ คำแท้ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับเกษตรจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ประชุมเตรียมงานและดูสถานที่ การถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 
       
    
       
 สำนักงานเลขานุการกรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) ร่วมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ครัวเรือนละต้น
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 สำนักงานเลขานุการกรมโดยฝ่ายสื่อสาร เป็นคณะทำงานฝ่ายจัดเครื่องเสียงและวิทยุสื่อสารในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗
 
 สำนักงานเลขานุการกรมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร       ชั้น ๕
 
 
       

 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com