ประมวลภาพกิจกรรม สลก.

       
    
       
 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวศุภวรรณ  สมบุตร นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายเอกชัย  กั่นขาว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และ ศพก.  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม๔/๒ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม Chief of the day งาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อสรุปการจัดงานในแต่ละวัน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
 วันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

 
 
       
    
       
 วันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร

 
 วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
       
    
       
 วันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีผู้แทนจากกลุ่มต่างๆในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม        ณ ห้อง Operation Room อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
       
    
       
 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีตัวแทนจากกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Operation Room อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม นำโดย นางพรชนก ปั่นรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ ร่วมเป็นจิตอาสาแจกอาหารให้กับประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


 
 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากผู้แทนจากสวนลุมพินี กทม. ผู้แทนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และผู้แทนกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม 
       
    
       
 สำนักงานเลขานุการกรม ติดต่อประสานงาน งานกฐินพระราชทาน จังหวัดสุราษฎ์ธานี เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 
 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม ร่วมเป็นเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดและเครือข่ายเยาวชนหัวใจสีเขียว พร้อมชมกิจกรรมการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


 
 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ เอ็มคอตเอชดี ผู้แทนจากผู้แทนจากสวนลุมพินี กทม. และผู้แทนกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีผู้แทนจากกอง/สำนักเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ 

 
 
       
    
       
 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ เอ็มคอตเอชดี ผู้แทนจากผู้แทนจากสวนลุมพินี กทม. และผู้แทนกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสวนลุมพินี กทม. ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานประชุมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร


 
 
       
    
       
 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายปราโมทย์  เข็มขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ณ ห้องประชุมกลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคาร ๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่ละประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์บริการร่วม กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  เลขานุการกรม มอบหมายให้นายมานิตย์  ลาเกลี้ยง  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุฑัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม OR ชั้น ๒ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 พิธีบำเพ็ญกุศล รัชกาลที่ ๙ ณ กรมวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
 
 สำนักงานเลขานุการกรมร่วมอวยพร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
       
    
       
  สำนักงานเลขานุการกรม อวยพรวันคล้ายวันเกิด รองฯ สงกรานต์ ภักดีคง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ พิธีบำเพ็ญกุศล รัชกาลที่ ๙ ณ กรมประมง เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ งานสงกรานต์กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
       
    
       
  สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี นางใกล้รุ่ง ไทยสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร กพวศ. สำนักงานเลขานุการกรมร่วมแสดงความยินดี ท่านผู้ตรวจฯ สุดสาคร เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ พิธีบำเพ็ญกุศล รัชกาลที่ ๙ ณ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
       
    
       
 สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
       
    
       
 ประชุมสำนักเลขานุการกรม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัดรอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคารเกษตรสัมพันธ์ ชั้น ๒  กรมส่งเสริมการเกษตร

 
 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวพรรณนีย์  วิชชาชู  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตงาน และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุกระจายเสียง ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคารเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีตัวแทนจาก กอง/สำนัก เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร  
 
       
    
       
 กรมส่งเสริมการเกษตร ปล่อยคาราวานสิ่งของบริจาคของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศถึงมือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐


 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร  
       
    
       
 ตัวแทนบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  นายสงกรานต์  ภักดีคง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานรองอธิบดี ชั้น ๒ ตัวแทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่  นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 ตัวแทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 ตัวแทนบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณอาคาร ๑ 

 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีผู้แทนจากกลุ่มต่างๆในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง Operation Room อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร บริเวณหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร 
 จุดบริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
 นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม    นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองส่วนภูมิภาค ชั้น ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
  นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน : หลักสูตรการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
       
    
       
 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "วันยุวเกษตรกรโลก" ภายใต้ Theme 4-H ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมอบรางวัลและใบประกาศแก่ยุวเกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) จัดขึ้นเพื่อให้ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ในฐานเรียนรู้ เช่น การฝึกหัดขยายพันธุ์พืช การเพาะถั่วงอกมือถือ ตลาดเกษตรออนไลน์ การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และ English in Agriculture เป็นต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นายเอกชัย  กั่นขาว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ติดตามทำข่าวผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ไร่นาสวนผสม), การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตีเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมบ้านแม่กลองคี, และการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภออุ้มผาง ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 
    นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฐานะโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละกอง/สำนัก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๒๗ คน 
 
       
    
       
 นางสาวสุกัญญา  พัวพันธ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนายเอกชัย  กั่นขาว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ติดตามทำข่าวผู้บริหาร (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ร่วมงานโครงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 กฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
 เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่และร่วมทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่และร่วมทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ                                                                      
       
      
       
     ภารกิจของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้อง คอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ  
       
    
       
 
 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ฝ่ายต้อนรับ ในงานวันระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๔๙ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นายเอกชัย  กั่นขาว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ติดตามทำข่าวผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่รับน้ำของ อำเภอผักไห่ และอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบอุกทกภัย ในการกระจายน้ำเข้าทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่     ทุ่งบางบาล และทุ่งเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เพื่อให้เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงเดือนตุลาคมนี้  
       
    
       
 
   นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคาร ๑

 
 
    สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดนำสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น (Smart Office) ที่ให้บริการเกษตรกรแบบ One Stop Service, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ข้าว อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, สวนสมเกียรติผักอร่อย   ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี, ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนบิ๊กเต้ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, ท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มสายทอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม และนางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานในครั้งนี้    นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
       
    
       
 โครงการสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สายธาร ไอยรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี


 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร ๒ ชั้น ๒  ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ 
 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ


 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ


 
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดสัมมนา “โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๙” ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ โดยมีคณะทำงานฯ จากกลุ่มต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดรูปแบบและกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๗ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๒


 
 นายชาญยุทธ์  ภาณุทัต รองโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ (คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์/พิธีการ และต้อนรับ) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
  นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ

 
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง งานสารบรรณ ในเวที Morning talk ของเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ อาคารเบญจสิริกิติ์  กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

 
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและระเบียบสารบรรณ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  ณ ห้องประชุม กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร ชั้น ๒ อาคารเบญจสิริกิติ์  กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางรุจิพร  จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคารเกษตรสัมพันธ์ ชั้น 2 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ นายสุรศักดิ์ คำแท้ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่และนายพร้อมพันธุ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ ร่วมประชุมหารือกับนายยศพนธ์ ทัพจันทร์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องเตรียมงานการถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ และนำเข้าพบเจ้าอาวาสดูสถานที่ ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต  รองโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  โดยมีผู้แทนจากกอง/สำนักต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 1๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
    
       
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการกรม ควบคุมชุดเครื่องเสียงซ้อมใหญ่พิธีพืชมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ท้องสนามหลวง

 
 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ควบคุมเครื่องเสียงซ้อมแรกนาครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ท้องสนามหลวง


 
 
       
    
       
 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ควบคุมเครื่องเสียงซ้อมแรกนาครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ท้องสนามหลวง  


 
  งานสืบสานประเภณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
       
    
       
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒

 
 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 
 
       
    
       
  นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ   
       
    
       
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการขอโอน/ย้ายข้ามหน่วยงานมารับราชการที่กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๕ นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย " การเขียนหนังสือราชการและรายงานสารบรรณ " เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองคลัง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๕ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีเลขานุการกรม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
       
    
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการข้าว เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕


 
 นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆที่อยู่ในคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารบรรณ 
       
    
       
 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี ตัวแทนจาก กอง/สำนัก/ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Operation room นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

 
 เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการกรมร่วมแสดงความยินดี นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งเลขานุการกรม  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙


 
 
       
    
       
 นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Operation room นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์  รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ปรับโครงสร้าง จาก " ฝ่ายสื่อสาร " เป็น " กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ " เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.

 
 
       
    
       
  สำนักงานเลขานุการกรมร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต " ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎ์รัฐ " เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕.
 
       
    
       
 ประชุมคณะกรรมการองค์ความรู้สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
 
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒

 
 
       
    
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมตักบาตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
 
 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ เลขานุการกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อม เจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรวันปีใหม่ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมผู้บริหารกรม วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ งานเลี้ยงวันปีใหม่ของสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

 
 
       
    
       
 งานปีใหม่กรมส่งเสริมการเกษตร " รื่นเริงเถลิงศก " วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
 นายสงกรานต์ ภักดีคง เป็นประธานคณะทำงานจัดเตรียมงานวันปีใหม่กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม  Morning Tlak ณ ห้องประชุมผูู้บริหารกรม ชั้น ๒ อาคาร ๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคมท ๒๕๕๘ 
       
    
       
 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด  นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม  Morning Talk ณ ห้องประชุมผูู้บริหารกรม ชั้น ๒ อาคาร ๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ 
       
    
       
 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย คนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
       
    
       
 วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๒๑ ตุลาคม  ประจำปี ๒๕๕๘


 


 
นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ ร่วมประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทรบุรี เรื่องการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๕๘ ณ วันบูรพาพิทยาราม โดยมีเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น ๔
 
 
       
        
       
 ประชุมคณะทำงานด้านการต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และประสานงานทั่วไป และคณะทำงานด้านการรับมอบดอกไม้ร่่วมแสดงความยินดี วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น ๔ นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 4 สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น และ สปา
 
 
       
        
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรม วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒


 
 นางอัญชลี สุวจิตานนท์ เลขานุการกรม ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านพิธีสงฆ์ คณะทำงานด้านสถานที่ คณะทำงานด้านการต้อนรับประชาสัมพันธ์และประสานงาน การจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (OR) ชั้น ๒
 
 
       
      
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม Morning Tlak ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม Morning Tlak ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมสถานที่การจัดงานกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๘ 
       
    
       
 ประชุม Morning Talk วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
 
 างอัญชลี สุวจิตตานนท์ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ างอัญชลี สุวจิตตานนท์ เลขานุการกรม ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารโรงพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร 
       
             
       
 นางสาวพรทืพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเขียนหนังสือราชการ เวทีเรียกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๙ กรกฏคม ๒๕๕๘ นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 วันที่ 3 กรกฏาคม 2558

 
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘


 
 
       
             
       
 อธส เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรม วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒.
 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร
 
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานแถลงข่าว "การจัดงานสัมมนาวิชาการทุเรียนโลกและไม้ผลเขตร้อนชื้น ปี ๒๕๕๘" ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรับรองส่วนภูมิภาค ชั้น ๑ อาคาร 
       
    
       
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ ประชุม Morning Talk วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
 
 งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
 
 
       
    
       
 ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่  ควบคุมระบบเสียงร่วมซ้อมเตรียมงานรับพระราชทานโล่รางวัล ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น ประชุม Morning Talk วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
 
 ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่  ควบคุมระบบเสียงร่วมซ้อมเตรียมงานพระราชพืธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. 
       
    
       
 ร่วมซ้อมเตรียมงานพระราชพืธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ณ อาคาร ๗(โกดังปุ๋ย) กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด นายสงกรานต์ ภักดีคง  รองอธิบดี 
       
    
       
 งานวันสงกรานต์ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๘
 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ ประชุม แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
 
 
       
    
       
 การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2558
 
 เตรียมประชุม ทบทวนพลังงาน ครั้งที่ ๑ ปี ๕๘
 
 การควบคุมภายในสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 
       
    
       
 ประชุม Morning Talk วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ รองสุรพล จารุพงศ์ เป็นประธานงานประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการพัสดุต่างๆ ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๓ ปี ๕๘
 
 
       
    
       
 ประชุมหารือแนวทางการจัดการพัสดุ อาคารโกดังปุ๋ย
 
 ประชุมสำนักงานเลขานุการกรมครั้งที่ ๒ ปี ๕๘
 
 สลก ร่วมแสดงความยินดี นายสำราญ สาราบรรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร 
    
       
       
       
    
       
       
       
    
       
 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และคณะผู้บริหาร ร่วมใส่บาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง ในโอกาสต้อนรับวันปีใหม่ 2558 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2558
 
 ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์       อัครราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าพระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ พุทธศักราช 2558   แก่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายสุรพล จารุพงศ์     รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับมอบ ส.ค.ส.พระราชทานในวันที่ 30 ธันวาคม 2557   
       
       
       
    
       
       
       
    
       
       
       
    
       
 สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร เป็นประธาน คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรม ประจำปี 2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 4

 
 สำนักงานเลขานุการกรมได้จัดสัมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม" ณ โรงแรมบลูเวฟหัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2557

 
 
       
    
       
 ห้องรับรองส่วนภูมิภาค สำนักงานเลขานุการกรมได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้ปรับปรุงห้องรับรองส่วนภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างอาคาร 1 เป็นห้องที่ใช้รับรองเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเดินทางมาติดต่อราชการส่วนกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ล็อคเกอร์ เครืองดื่ม (ชา กาแฟ น้ำดื่ม)
 
 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย "การเขียนหนังสือราชการ" ให้กับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม 6 กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

 
 น.ส.พรทิพย์ เริงธรรม หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ นายสุรศักดิ์ คำแท้ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับเกษตรจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ประชุมเตรียมงานและดูสถานที่ การถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 
       
    
       
 สำนักงานเลขานุการกรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) ร่วมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ครัวเรือนละต้น
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 สำนักงานเลขานุการกรมโดยฝ่ายสื่อสาร เป็นคณะทำงานฝ่ายจัดเครื่องเสียงและวิทยุสื่อสารในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗
 
 สำนักงานเลขานุการกรมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร       ชั้น ๕
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com