วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มต่างๆในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ๔/๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com