วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีตัวแทนจากกอง/สำนัก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑-๙ และผู้แทนจากไปรษณีย์ไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕ อาคาร ๑ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com