นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com