ข่าวประชาสัมพันธ์
 

23/6/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 อ่านรายละเอียด
10/6/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 10 มิถุนายน 2559 อ่านรายละเอียด
7/5/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 7 มิถุนายน 2559 อ่านรายละเอียด
6/5/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 4-6 มิถุนายน 2559อ่านรายละเอียด
6/5/59รุบประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 3 มิถุนายน 2559อ่านรายละเอียด
30/5/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 อ่านรายละเอียด
17/5/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 อ่านรายละเอียด
17/5/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 อ่านรายละเอียด
29/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 29 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
28/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 28 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
28/4/5สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 27 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
22/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
21/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
21/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20 เมษายน 2559 อ่านราายละเอียด
19/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 19 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
19/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 13 - 18 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
12/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 12 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
11/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 11 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
8/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 8 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
7/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 6 -7 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
7/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 5 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด
4/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 2-4 เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด 
1/4/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 1  เมษายน 2559 อ่านรายละเอียด 
31/3/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 31 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
30/3/59สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 30 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
28/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
25/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 25 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
24/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่เสริมการเกษตร วันที่ 24 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
23/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 23 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
22/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
18/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 18 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
17/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 17 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
16/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งสริมการเกษตร วันที่ 16 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
14/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 15 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
14/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 14 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
11/3/59กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 2 ตำแหน่ง วันที่ 11- 31 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
11/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 11 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
9/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 10 มีนาคม 2559 อ่านรายเอียด
9/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 9 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
8/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษร วันที่ 8 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
8/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 5-7 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
3/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 4 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
3/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 3 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
2/3/59สรุปประเด็นข่าวกรกมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 2 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอียด
1/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 1 มีนาคม 2559 อ่านรายละเอีย
1/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
1/3/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
25 /2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร 25 กุมภาพันธ์  2559  อ่านรายละเอียด
23 /2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 23/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 23/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 18 กุมภาพพันธ์ 2559  อ่านรายละเอียด
 23/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 16/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 15/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 15/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 11/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 11/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 8/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 8/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 5/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 4/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 4/2/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด
 27/1/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 27 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 26/1/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 25/1/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 23-25 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 25/1/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด 
 25/1/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 25/1/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20 มกราคม 2559 อ่ายรายละเอียด
 19/1/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 19 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 19/1/59 สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 16-18 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 19/1/59 สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 15 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 14/1/59 สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 14 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 13/1/59 สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่13 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด 
 12/1/59 สรุปข่าวประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 12 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 12/1/59 รุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 9-11 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 8/1/59 สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 7 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 8/1/59 สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 6 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 6/1/59 สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 5 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
 5/1/59 สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด
23/12/58สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด
22/12/58สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด
17/12/58สรุปข่าวประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 17 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด
17/12/58สรุปข่าวประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 16 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด
17/12/58สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 15 ธันวาคม 2558อ่านรายละเอียด
10/12/58สรุปข่าวประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 10-11 ธันวาคม 2558รายละเอียด
9/12/58สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 8 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
4/12/58สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 4 ธันวาคม 2558รายละเอียด
4/12/58สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 3 ธันวาคม 2558รายละเอียด
2/12/58สรุปประเด็นข่าวเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 2 ธันวาคม 2558
1/12/58สรุปข่าวเกษตร วันที่ 1 ธันวาคม 2558
1/12/58สรุปข่าวเกษตร วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2558
30/11/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
25/11/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
24/11/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
23/11/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
23/11/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
18/11/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 
17/11/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
16/11/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2558
 30/9/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 29 กันยายน 2558
 30/9/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26-28 กันยายน 2558
 22/9/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 23 กันยายน 2558
 22/9/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 กันยายน 2558
 22/9/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 18 กันยายน 2558
 15/9/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 15 กันยายน 2558
 15/9/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 12 - 14 กันยายน 2558
.8/09/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 5-7 กันยายน 2558 
8/09/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 4 กันยายน 2558
8/09/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 28 สิงหาคม 2558
27/08/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 27 สิงหาคม 2558
27/08/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
26/08/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22-24 สิงหาคม 2558
21/08/58สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 สิงหาคม 2558 
21/08/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20 สิงหาคม 2558
21/08/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 19 สิงหาคม 2558
20/08/58 ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
18/08/58  สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 18 สิงหาคม 2558
17/08/58  สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 15 -17 สิงหาคม 2558 
14/08/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 14 สิงหาคม 2558 
14/08/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2558
11/08/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 11 สิงหาคม 2558
11/08/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
10/08/58 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมารตรการการถวายความปลอดภัยในวันจัดกิจกรรม Bike for MOM  
10/08/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 5 สิงหาคม 2558
10/08/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2558 
10/08/58 สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 ขอปิดการจราจรเพื่อปรับปรุงผิวถนน  
ขอความร่วมมือการควบคุมสุนัขภายในเกษตรกลางบางเขน  
[60858]  สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 6 สิงหาคม 2558
[50858]  สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 5 สิงหาคม 2558 
[270758]  สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2558 
[240758]  สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
[230758]  ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเกษตรจังหวัดสระแก้ว คือ หมายเลข ๐ ๖๑๔๑ ๗๐๘๙๙ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว จึงขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของเกษตรจังหวัดสระแก้ว เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นต้นไป  อ่านรายละเอียด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือการแจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 ของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
วันที่  16  ม.ค. 58 เวลา 8.00 น. นายสุรพล จารุพงศ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร  เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2558
 วันที่  9  ม.ค. 58 เวลา 8.00 น. นายสุรพล จารุพงศ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร  เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. กรมฯ มอบหมายสำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการจัดประชุมที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2558 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการจัดทำกระเช้าผลิตภัณฑ์ของขวัญอวยพรปีใหม่ 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากกองพัฒนาเกษตรกร ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยในการดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และกำหนดรูปแบบ
สสข. ที่ 5 จ.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดตรัง 
วันที่  25 ก.ย.. 57 เวลา 10.00 น. ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการการทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่  22 ก.ย.. 57 เวลา 10.00 น. ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการการทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่  19  ก.ย. 57 เวลา 8.00 น. นายสุรพล จารุพงษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม  เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (Morning Talk) ครั้งที่ 20/2557
วันที่  16 ก.ย.. 57 เวลา 13.30 น. ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการการทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่  12  ก.ย. 57 เวลา 8.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (Morning Talk) ครั้งที่ 19/255
วันที่  8 ก.ย.. 57 เวลา 8.30 น. ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการการทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเลขานุการกรม เปิดบริการห้องรับรองภูมิภาค สำหรับข้าราชการ และเจ้าหนัาที่กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 1
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 
วันที่  29  ส.ค. 57 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้ที่ 8/2557
ม.ธรรมศาสตร์ แจ้ง ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และสัมมนา หัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของเมือง เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
กรมปศุสัตว์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ (Thailand Livestock Expo 2014)
สสข.ที่ 5 จังหวัดสงขลา เชิญร่วมงานส่งเสริมการเกษตร Fesival ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557
สสข. ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2557 ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
วันที่  15  ส.ค. 57 เวลา 8.00 น. นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (Morning Talk) ครั้งที่ 18/2557
ด่วนที่สุด สป.กษ. แจ้ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
วันที่  8  ส.ค. 57 เวลา 8.00 น. นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (Morning Talk) ครั้งที่ 17/2557 โดยรองอธิบดีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย 
ป.ป.ช. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง แนวทางปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ
วันที่  31  ก.ค. 57 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมจัดประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 7/2557
วันที่ 25 ก.ค. 57 เวลา 8.00 น. นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (Morning Talk) ครั้งที่ 16/2557
สสข.ที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงาน Meet the Press and Friends และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบ MRCF เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประจำปี 2557
สสข.ที่ 1 จังหวัดชัยนาท แจ้ง การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขตที่ 1 ครั้งที่ 5/2557
ศสพ. จ.เชียงราย ขอขอบคุณท่าน อธส. ที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว 
มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนบริจาคสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดเทพธรรมรังษี 
คณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41 ปีพุทธศักราช 2557 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงกาชาดไทย
วันที่ 18 ก.ค. 57 เวลา 8.30 น. นายสุรพล จารุพงศ์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (Morning Talk) ครั้งที่ 15/2557
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ และปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเทศน์กลางเดือน
กรมการศาสนาขอความร่วมเผยแพร่เส้นทางบุญในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ปี 2557
สสข. ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น แจ้งเรื่อง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู่ส่งเสริมการเกษตร (MRCF) Meet the press & Friends ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2557
การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มติทางศาสนา ผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
กรมทางหลวงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการประกวดออกแบบมาสคอต
สำนักส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
รายชื่อหน่วยงานและเลขรหัสประจำหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
7/5/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 7 มิถุนายน 2559 อ่านรายละเอียด

7/5/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 7 มิถุนายน 2559 อ่านรายละเอียด

10/6/59สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 10 มิถุนายน 2559 อ่านรายละเอียด
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com