โทรศัพท์เบอร์ภายในโทรสาร e-mail 
        
 ลขานุการกรม0-2579-30131730-2579-3018This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
        
 ฝ่ายสารบรรณ0-2940-6072172, 1710-2579-3018This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   0-2940-6030215, 298    
        
 กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ0-2579-3669145,2160-2940-6063This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     217, 252   
        
 ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่0-2561-4821218, 2990-2940-6069This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
        
 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์0-2940-61224760-2579-5519  
        
 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร0-2579-55174790-2579-5517This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   - ศูนย์บริการกร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร

 - ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
0-2955-1641
0-2579-0121-7
0-25792594
533, 541,
542

440, 446
0-2955-1641

0-2579-5517
  
 กลุ่มนิติการ0-2579-3820503   
        

 

   

  นายสุรศักดิ์ คำแท้ หัวหน้าฝ่าย              โทรศัพท์ 0-2561-4821       ภายใน 218, 299       โทรสาร.0-2940-6069      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการกรม


   

  นายศุภกร จันทรโสภณ                          โทรศัพท์ 0-2561-4821      ภายใน 218,299       โทรสาร.0-2940-6069      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

     ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการกรม  

             

  นายปรัชวีร์ พรหมสุข                              โทรศัพท์ 0-2561-4821      ภายใน 218,299       โทรสาร.0-2940-6069      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

     ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการกรม

   

              2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com