หนังสือเวียนทั่วไป

 หนังสือ ที่ กษ 1001/ว 37 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธฺ 2562 21/02/2562

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 133 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 14/10/2561  

หนังงสือ ที่ กษ 1004/ว 132 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  4/10/2561

 หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 1416 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  4/10/2561

หนังสือ ที่ กษ 1001/ว 183 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  4/10/2561

หนังสือที่ กษ 1003/ว 1392 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 25/9/61

หนังสือที่ กษ 1003/ว 1391 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 25/9/61

หนังสือที่ กษ 1004/ว 127 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 25/9/61

หนังสือที่ กษ 1004/ว 128 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 25/9/61

หนังสือที่ กษ 1004/ว 124 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 18/9/2561

หนังสือที่ กษ 1004/ว 118  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 4/9/2561

 หนังสือที่ กษ 1006/ว 1265 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2561 4/9/2561

หนังสือที กษ 1003/ ว 1218 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 
24/8/2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ ว 1219 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 256124/8/2561

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 1233 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 256124/8/2561

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 111 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561  24/8/2561

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 112 ลงวันที่  20 สิงหาคม 2561 24/8/2561

หนังสือที่ กษ1304.01/ว 961 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 256124/8/2561

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 1087 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

หนังสือ ที่ กษ 1002/ว 1108 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 1101 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 1078 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 1002/ว 1084 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 1076 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 1075 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 1081 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 0201.06/ ว 5515 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 88 ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 997 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

หนีงสือ ที กษ 1004/ ว 87 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ ว 1002 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ ว 1003 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 1006   ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

หนังสือ ที่ กษ 1003/ ว 1007  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

หนังสือที่ กษ 1003/ว 986 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 970 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 970 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 954 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 953 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

หนังสื้อ ที่ กษ  1003/ว 952 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 951 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

หนังสื่อ ที่ กษ 1003/ว 950 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 10003/ว 949 ลงันที่ 25 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 85 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

หนังสือที่ กษ 1003/ว 928 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

หนังสือที่ กษ 1006/ว 919 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

หนังสือที่ กษ 1002/ว 939 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 82 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 81 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ 1004/ 746 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 910 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 911 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

หนังสือที่ กษ 1004/ว 64 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

หนังสือที่ กษ 1003/ว 729 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

หนังสือที่ กษ 1003/ว 728 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

หนังสือที่ กษ 1003/ ว 727 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

หนังสือที่ กษ 1003/ ว 726 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

หนังสื่อที่ กษ 1003/ว 725 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

หนังสือที่ กษ 1003/ว 724  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-Learning ของสำนักงานกพ. ประจำปี 2561 หนังสือ ที่ กษ1008/ว 522 ลงวันที่ 30 มีนาคม 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กษ 1003/ว 513 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กษ 1003/ว 511 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งสำเนา ที่ กษ 1003/ว 543 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งสำเนาหนังสือ ที่ กษ 1003/ว 512 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 

สำเนาหนังสือกรมบัญชี่กลาง ที่กษ 1003/ว 500 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กษ 1003/ว 501 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

ขอส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 496 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม2-5-60

เรียน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

เรียน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 

การปรับปรังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวงของสำนักงบประมาณ 
 

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน การจัดงานวันที่ระลึกวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

หนังสือที่ กษ 1001/ว 1011 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เรื่องส่งสำเนาประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงและเงินสมทบค่าน้ำและค่าไฟฟ้าอาคารสถานที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2559

หนังสือทีี กษ 1001/ว 844 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน     

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด

ขอความร่วมือบริจาคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึก "พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หนังสือ ที่ กษ 1001/ว 89 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด

เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี กษ 1001/ว 225 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 อ่านรายละเอียด

ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 ครั้งที่ 1/2558 อ่านรายละเอียด

การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่ายหน้าซอง ถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอ่านต่อ

ที่ กษ 1001/ว 1169 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 4 ฉบับ

ที่ กษ 1001/ว 1188 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 25/9/58 

หนังสือ ที่ กษ 1001/ว 1142 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 เรื่อง สำเนาประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี 16/9/58

ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพและทำบญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนหอวั

หนังสือ ที่ กษ 1002 / ว 993 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรเชียงราย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 15/08/58

หนังสือ ที่ กษ 1001/ว 85 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์  26/06/58

เรียน ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องมารดานายศิวศักดิ์ วานิชรักษ์ อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ถึงแก่กรรม                             

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญ  เรื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก /ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายเมธา รัชตะปิติ อดีตผู้อำนวยการสำนักฝนหลวงและการบินเกษต

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญ  เรื่อ ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พรพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องหน่วยงานในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญ  เรื่อง ขอความร่วมมือในการสร้างหลักฐานการจ่ายเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญ  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญ  เรื่อง การสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 

 แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญ  เรื่อง การแอบอ้างขอความอนุเคาระห์เพื่อจัดสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในนามกรมชลประทาน

 

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญ  เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรร่วมปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Universal Exhbition Milano 2015

 

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้เชี่ยวชาญ  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 972/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558

 

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานราชการแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์

 

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต/เกษตรจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์/ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสั่งจององค์พระพิรุณทรงนาคและเหรียญพระพิรุณทรงนาค

 

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต/เกษตรจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์/ เรื่อง การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานนิติบัญญัติแห่งชาติ

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต/เกษตรจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์/ เรื่อง การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต/เกษตรจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงนาค

ขอเชิญร่วมบริจาครถยนต์(รถตู้) เพื่่อใช้ในสถานศึกษา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จังหวัดตาก

 

ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557

แจ้งกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ ขอเชิญร่วมกศุลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานพระคลัง และหน่วยงานต่างๆ

แจ้งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก และผู้เชี่ยวชาญ เรื่องซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

กำหนดการจราจรและงดใช้พื้นที่จอดรถยนต์บริเวณอาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สป.กษ. แจ้ง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 สป.กษ. แจ้ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สป.กษ. แจ้ง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และผู้อำนวยการศูนย์  สำนักงานเลขานุการกรมขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2557

รียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เกษตรจังหวัด และเกษตรจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการการเกษตรและรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยตนเอง


                  เรียน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ผู้อำนวยการศูนย์ ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 

                 แจ้ง เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ เรื่อง บ้านข้าราชการประสบเหตุอัคคีภัย  

                 แจ้งกอง/สำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การประทับชั้นความเร็วหนังสือราชการ  

             สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 523/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี  2557  

                ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลมหาบารมี ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 11.09 น. 

               สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี

               สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 523/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี  2557 

              เรื่องการดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา ที่ กษ 1001/ว 82 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

            รื่อง ขอให้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 

            รื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการใหม่ ที่ กษ 1001/ว 83 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

            เรื่องการดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา ที่ กษ 1001/ว 82 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

 
       
  การใช้คำขึ้นต้นสรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  


 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com