นางสาวสุกัญญา พัวพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
 
   

นายมานิต ลาเกลี้ยง
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
นางเขมณัฏฐ์ กมลกิจาลักษณ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
 นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
   
นางสาวปาณิสาภัสร์ สังข์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท์
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
นายสุเมธ ชูรส
เจ้าพนักงานธุรการ
   

                                              ข้าราชการ

                                                                 นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ                                        ๑  อัตรา
                                                                 นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ                                                ๔  อัตรา
                                                                                       นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ                                                  ๑  อัตรา 


                                                             พนักงานราชการ

                                                                 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                                          ๑  อัตรา
                                                                 เจ้าพนักงานธุรการ                                                                  
๑  อัตรา

 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com