รุจิพร จารุพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 
   
นางสาวสุกัญญา พัวพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
นายมานิต ลาเกลี้ยง
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
นางสาวศุภวรรณ สมบุตร
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
   
 
นางสาวเกวลิน หอมหวล
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
นางสาวอุมาพร บู้จิรดุล
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
 
   
 
            ข้าราชการ

                             

            ลูกจ้างประจำ
                              

               พนักงานราชการ
                             
 

 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com