นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
 
   
นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร
นิติการปฏิบัติการ
นายธนิตย์ มณีเลิศ
นิติกร
   
นางสาวนาตยา มณีเลิศ
 
นางสาวศวิตา เกียรติกำแหง
 
นางสาวนวพร วงษ์สุวรรณ
 
   
 
ว่าที่ร้อยตรีณภัทร สุขเม่า
 
นายสหัสชัย การอินทร์
 
 
   
 
 

            ข้าราชการ
                             

            ลูกจ้างประจำ
                              

               พนักงานราชการ
                             
 

 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com