นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
 
   
นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร
นิติการปฏิบัติการ
นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล
นิติกร
   
นายธนิตย์ มณีเลิศ
นิติกร
นายกิตตินันท์ ทองบุญ
นิติกร
นางสาวดวงใจ เชยชม
นิติกร
   
  
 นางสาวปิยะภา กันทะ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
   
 
 

            ข้าราชการ
                             

            ลูกจ้างประจำ
                              

               พนักงานราชการ
                             
 

 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com