บทบาทหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่่อส่งเสริมการเกษตร 
    
 

 
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเพื่อวางแผนการให้บริการข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 

 
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
 
ดำเนินการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 

 
ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com