บทบาทหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
    
 


 
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายแลแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการรณรงค์นโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการสื่อสารเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรม 
 
 
ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
 
ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
 
 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com