ประกาศ / คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ปี ๒๕๖๒ 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพะราชทาน ประจำปี 2561
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศสอบราคากรมส่งสริมการเกษตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อ่านรายละเอียด

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๐๐๑/ว ๗๑ ถึงทุกหน่วยงาน เรื่อง แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รายละเอียด (๑๘ ม.ค. ๕๘)

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1046/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559  รายละเอียด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน การจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 [4/09/58]

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้าในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 442/2558 เรื่องการปรับปรุงแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร  [25/06/58]

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com