ภาคกลาง

สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร  116/17 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  140 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  35 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  45/5 หมู่ 7  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 120 ถนนโพธิ์พะเยา-ท่าเรือตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  154/17 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี  หมู่ 4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  553/1 ถนนพิชัยรงค์สงคราม ตำบลปากเพีรยว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000ภาคตะวันออก

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ3 ถนนศรีสมุทร ซอย 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี68/5  ม.2  ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000 
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง060 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด46 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา65 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก79 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว116 หมู่ 21 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาถนนกำแพงสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สำนักงานเกษตจังหวัดบุรีรัมย์ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์194 หมู่ 4 ถนนสุรินทร์ - บุรีรัมย์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  33000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรถนนอรุณประเสริฐ ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ116 หมู่ 4 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น156 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี17 หมู่ 7 ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย298 หมู่ 9 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย137 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม120 ถนนวาปีปทุม ตำบลแวงนาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร1859/25 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม217 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

 

ภาคเหนือ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชี่ยงใหม่ถนนโซตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน94 ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์7/51 ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่3/1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน4/5 ถนนรอบเมืองตะวันตก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  55000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาถนนนครสวรรค์ - เชียงราย อำเภอเมือง จังงหวัดพะเยา 56000
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย454 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์965/7 หมู่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี32 หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร30 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก384 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรึม  อำเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยถนนสุโขทัย - กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรถนนคลองคะเชนท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ถนนสายสระบุรี - หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000


ภาคตะวันตก

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีถนนอุดมศิริ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีหมู่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีหมู่ 4 ตำบลรั่วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม131 ถนนทรงผล ตำบลปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000


ภาคใต้

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 8200
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต25/2 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีถนนสุราษฎร์ - นาสาร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองตำบลสุวัง อำเภอเมือง จังหวระนอง 85000
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลถนนภูมีจรดล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง28/1 ถนนวังวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงอำเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีถนนพระยาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

 

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com