ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย 112 หมู่ 7 ต.ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    57000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่167 หมู่ 1 ต.เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   50220
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน 152 หมู่ 2 ตำบลบ่อ  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน   55000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย      42000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร หมู่ 4 ต.หนองคู  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 35000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   24120
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง หมู่ 3 ตำบลแม่น้ำคู อำเภอปวลกแดง  จังหวัดระยอง 21140
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 39 หมู่ 12 ต. ท่าไม้   อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร     74110
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 292/3 หมู่ 5 ตำบลขุนทะเล   อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี     84000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ หมู่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่     81000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา 118 หมู่ 1 ตำบลบุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย 15 หมู่ 2 ตำบลพระธาตุพังทวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร 108 หมู่ 2 ตำลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 132 หมู่ 3 ตำบลป่าเช่า อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น   40000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี 188/1 หมู่ 1  ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทรบุรี 22150
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี  หมู่ 12 ตำบลพลับพลาไชย  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  76120
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  20190
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดอุดรธานี หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดนครราชสีมา  ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  30160
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  44160
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ 83 หมู่ 3 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์  31110
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80220
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง หมู่ 11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน 101 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน  51000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก 99/1 หมู่ 5 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก  65230
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเกษตร จังหวัดลพบุรี  หมู่ 4 ต.ลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี  1150/12 ถ.คันคลองชลประทาน ตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    45170
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมือง   จังหวัดชุมพร   86000
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 428 หมู่ 1 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลพังตรุ    อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี   71110
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)  จังหวัดกาญจนบุรี108 หมู่ที่  8  ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี    71240
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)  จังหวัดเชียงราย340 หมู่ 22 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)  จังหวัดลำพูน295 หมู่ 15    ตำบลนาทราย    อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  51110
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)  จังหวัดแม่ฮ่องสอน91 หมู่ที่  4 ตำบลหนอกจำแป่ อำเภอเมือง    จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)  จังหวัดเชียงใหม่118  หมู่  5  ตำบลแม่เหียะ   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50100
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)  จังหวัดเลย135 หมู่ 10 ตำบลกกสะทอน     อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย    42120
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)  จังหวัดพะเยา124 หมู่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)  จังหวัดตากหมู่ 11 ตำบลบ้านรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรีตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20260
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาทตำบลเขาท่าพระ  อำเภอเมือง   จังหวัดชัยนาท     17000
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลกหมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา111 หมู่ 10 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานีหมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่หมู่ 1 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่นหมู่ 12 ถนนมิตรภาพ   ตำบลศิลา   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา70 หมู่ 3 ตำบลบางกล่ำ    อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา     90110
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรีหมู่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 42120
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com