คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย) ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมจัดเตรียมอาหารกลางวันในการประชุมดังกล่าว

วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. 

 

 

 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com