ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมจัดเตรียมอาหารกลางวันในการประชุมดังกล่าว

วันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. 

 

 

 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com