ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. 

 

 

 

 
 
 
 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com