1. หนังสือเวียน
  2. หนังสือเวียนการเงิน/บัญชี/พัสดุ
  3. ประกาศ/คำสั่ง

สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หนังสือ ที่ กษ 1004/ว 296 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดหารครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมจอรับภาพ

หนังสือ ที่ กษ 1003/ ว 282 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ น้ำมันเพิ่มเติม

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 263 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1)

หนังสือ ที่ กษ 1003/ว 233 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งสำเนากรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 28 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร  ผ่าน GFMIS Web Online  ของหน่วยงานเบิกจ่าย

                                                                       อ่านต่อ หนังสือเวียนงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
next
prev

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 
 
 
00059000
วันนี้วันนี้28
จนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้59000
54.163.39.19
   
 
    
    
       
   วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวศุภวรรณ  สมบุตร นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายเอกชัย  กั่นขาว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และ ศพก.  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม๔/๒ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
    วันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร


 
 
       
    
       
   วันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร   นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร


 
   วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจุดประชาสัมพันธ์ของงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้กับผู้เข้าชมงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
       
        

 
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com